Silja Pohjolainen

Yliopisto-opettaja, tähtitieteen dosentti, FT (tekniikka)
University teacher, PhD, Docent, adjunct prof.

Opetus/Teaching
Lyhyt CV/Short CV
Julkaisut/Publications
Linkkilista/Linklist
CESRA
EPS, Solar Physics Division
RadioNet (FP7, H2020)