Silja Pohjolainen

Yliopisto-opettaja, tähtitieteen dosentti, FT (tekniikka)
University teacher, PhD, Docent, adjunct prof.

Kurssimateriaali löytyy nykyisin yliopiston intranetistä.
Lecture slides and materials are nowadays available at UTU intranet.

TEACHING IN TURKU/OPETUSKURSSINI TURUSSA (active ones are marked in green):
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I (perus- ja sivuaineopinnot, 5 op, luennot ja demot)
TÄHT5001 Tähtitiede 1 (aineopinnot, 5 op, luennot, demot ja harjoitustyöohjaus)
TÄHT5002 Tähtitiede 2 (aineopinnot, 5 op, luennot, demot ja harjoitustyöohjaus)
TÄHT5004 Havaitsevan tähtitieteen harjoitustyöt (perus- ja sivuaineopinnot, 4 op, ohjaus)
TÄHT5007 Tähtitiede (aineopinnot, 5 op, luennot, demot, harjoitustyöohjaus)
TÄHT6001 Havaitseva tähtitiede II (aineopinnot, 4 op, luennot ja demot).
TÄHT6006 Tähtitieteen harjoitustyöt I /Astronomy Lab I (aineopinnot, 4 op, ohjaus ja töiden luominen)
TÄHT7011 Science with ESO telescopes (advanced studies, 4 ECTS, lectures)
TÄHT7013 Summer/Winter school in Astronomy (advanced studies, 5 ECTS, coordinator).
TÄHT7022 Solar structure and activity (advanced studies, 6 ECTS, lectures and demonstrations). Old lecture material at my personal website
TÄHT7039 Radio astronomy and interferometry (advanced studies, 8/6 ECTS, lectures, demonstrations and exercises)
FFYS4327 Introduction to Stellar Physics (demonstrations)
FFYS4342 Tähtitieteen peruskurssin harjoitustyöt (perus- ja sivuaineopinnot, 4 op, ohjaus)
FFYS7054 Heliophysics (advanced studies, 6 ECTS, lectures, demonstrations and exercises)
FFYS7058 Plasma astrophysics (advanced studies, 6 ECTS, lectures and demonstrations)
FFYS7059 Space plasma physics (advanced studies, 6 ECTS, lectures and demonstrations)
XFYS4280 Auringon rakenne ja aktiivisuus (syventävät/jatko-opinnot, 6 op, luennot ja demot). Vanhaa materiaalia suomeksi omilla sivuillani .
UFYS3041 Astronomy lab III (advanced studies, 5 ECTS, coordinator)

TEACHING DUTIES:
2003-2011 Teacher responsible for astronomy exercise courses and advanced level solar physics course
2012-2014 Teaching something for at least 208 lecture-hall hours each year (on leave of absence Sep-Dec 2013); courses change every year
2015-2018 Teaching something for at least 300 lecture-hall hours in two years time (on leave of absence Mar-May 2017); courses change every two years
2019--now Teaching something for at least 416 lecture-hall hours in two years time (on leave of absence in September and November 2019 ); courses change every two years

OTHER DUTIES:
Thesis supervisor (PhD and candidate level), reviewer, evaluator, guest editor, EU project coordinator, etc.


Back to Silja's Homepage